Όροι και Προϋποθέσεις

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ('Όροι', 'Όροι και Προϋποθέσεις') διέπουν τη σχέση σας με τον ιστότοπο https://www.genderapi.io (η 'Υπηρεσία') που λειτουργεί από την genderapi.io ('εμείς', 'εμάς' ή 'μας').

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία.

Η πρόσβασή σας και η χρήση της Υπηρεσίας εξαρτάται από την αποδοχή και συμμόρφωση με αυτούς τους Όρους. Αυτοί οι Όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, χρήστες και άλλους που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.

Με την πρόσβαση ή χρήση της Υπηρεσίας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των όρων, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία.


Αγορές

Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που διατίθεται μέσω της Υπηρεσίας ('Αγορά'), ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε ορισμένες πληροφορίες σχετικές με την Αγορά σας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του αριθμού της πιστωτικής σας κάρτας, της ημερομηνίας λήξης της πιστωτικής σας κάρτας, της διεύθυνσης χρέωσής σας και των πληροφοριών αποστολής.

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (i) έχετε το νόμιμο δικαίωμα να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα(ες) ή άλλες μεθόδους πληρωμής σε σχέση με οποιαδήποτε Αγορά· και ότι (ii) οι πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς είναι αληθείς, σωστές και πλήρεις.

Υποβάλλοντας αυτές τις πληροφορίες, μας δίνετε το δικαίωμα να παρέχουμε τις πληροφορίες σε τρίτους για σκοπούς διευκόλυνσης της ολοκλήρωσης των Αγορών.


Διαθεσιμότητα, Σφάλματα και Ανακρίβειες

Ενημερώνουμε συνεχώς τις προσφορές των προϊόντων και υπηρεσιών μας στην Υπηρεσία. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που διατίθενται στην Υπηρεσία μας μπορεί να είναι εσφαλμένα τιμολογημένα, να περιγράφονται ανακριβώς ή να είναι μη διαθέσιμα, και ενδέχεται να αντιμετωπίζουμε καθυστερήσεις στην ενημέρωση των πληροφοριών στην Υπηρεσία και στη διαφήμισή μας σε άλλους ιστότοπους.

Δεν μπορούμε και δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, των εικόνων προϊόντων, των προδιαγραφών, της διαθεσιμότητας και των υπηρεσιών. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε τις πληροφορίες και να διορθώσουμε σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.


Διαγωνισμοί, Κληρώσεις και Προωθητικές Ενέργειες

Οποιεσδήποτε διαγωνισμοί, κληρώσεις ή άλλες προωθητικές ενέργειες (συλλογικά, 'Προωθητικές Ενέργειες') που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας μπορεί να διέπονται από κανόνες που είναι ξεχωριστοί από αυτούς τους Όρους. Εάν συμμετέχετε σε οποιαδήποτε Προωθητική Ενέργεια, παρακαλούμε να διαβάσετε τους ισχύοντες κανόνες καθώς και την Πολιτική Απορρήτου μας. Εάν οι κανόνες μιας Προωθητικής Ενέργειας έρχονται σε σύγκρουση με αυτούς τους Όρους, θα ισχύουν οι κανόνες της Προωθητικής Ενέργειας.


Συνδρομές

Ορισμένα μέρη της Υπηρεσίας χρεώνονται σε συνδρομητική βάση ('Συνδρομή(ές)'). Θα χρεώνεστε εκ των προτέρων σε επαναλαμβανόμενη και περιοδική βάση ('Κύκλος Χρέωσης'). Οι κύκλοι χρέωσης ορίζονται σε μηνιαία βάση.

Στο τέλος κάθε Κύκλου Χρέωσης, η Συνδρομή σας θα ανανεώνεται αυτόματα υπό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες, εκτός εάν την ακυρώσετε ή η genderapi.io την ακυρώσει. Μπορείτε να ακυρώσετε την ανανέωση της Συνδρομής σας είτε μέσω της σελίδας διαχείρισης του λογαριασμού σας είτε επικοινωνώντας με την ομάδα υποστήριξης πελατών της genderapi.io.

Απαιτείται μια έγκυρη μέθοδος πληρωμής, συμπεριλαμβανομένου του PayPal, για την επεξεργασία της πληρωμής για τη Συνδρομή σας. Πρέπει να παρέχετε στην genderapi.io ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες χρέωσης, συμπεριλαμβανομένων του πλήρους ονόματος, της διεύθυνσης, της πολιτείας, του ταχυδρομικού κώδικα, του αριθμού τηλεφώνου και των έγκυρων πληροφοριών πληρωμής. Υποβάλλοντας αυτές τις πληροφορίες πληρωμής, εξουσιοδοτείτε αυτόματα την genderapi.io να χρεώνει όλες τις χρεώσεις Συνδρομής που προκύπτουν μέσω του λογαριασμού σας σε οποιοδήποτε από αυτά τα όργανα πληρωμής.

Εάν η αυτόματη χρέωση αποτύχει να πραγματοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο, η genderapi.io θα εκδώσει ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο που θα σας υποδεικνύει ότι πρέπει να προχωρήσετε χειροκίνητα, εντός ορισμένης προθεσμίας, με την πλήρη πληρωμή που αντιστοιχεί στην περίοδο χρέωσης όπως αναφέρεται στο τιμολόγιο.


Αλλαγές Τελών

Η genderapi.io, κατά την αποκλειστική της κρίση και οποιαδήποτε στιγμή, μπορεί να τροποποιήσει τα τέλη Συνδρομής για τις Συνδρομές. Οποιαδήποτε αλλαγή τέλους Συνδρομής θα γίνει αποτελεσματική στο τέλος του τρέχοντος Κύκλου Χρέωσης.

Η genderapi.io θα σας παρέχει μια εύλογη προηγούμενη ειδοποίηση για οποιαδήποτε αλλαγή στα τέλη Συνδρομής ώστε να σας δώσει την ευκαιρία να τερματίσετε τη Συνδρομή σας πριν από την έναρξη ισχύος αυτής της αλλαγής.

Η συνεχιζόμενη χρήση της Υπηρεσίας μετά την έναρξη ισχύος της αλλαγής του τέλους Συνδρομής αποτελεί τη συγκατάθεσή σας να πληρώσετε το τροποποιημένο ποσό τέλους Συνδρομής.


Επιστροφές Χρημάτων

Ορισμένα αιτήματα επιστροφής χρημάτων για Συνδρομές μπορεί να εξεταστούν από την genderapi.io κατά περίπτωση και να χορηγηθούν κατά την αποκλειστική κρίση της genderapi.io.


Λογαριασμοί

Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό με εμάς, πρέπει να παρέχετε πληροφορίες που είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες ανά πάσα στιγμή. Η αποτυχία να το πράξετε αποτελεί παραβίαση των Όρων, η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την άμεση λήξη του λογαριασμού σας στην Υπηρεσία μας.

Είστε υπεύθυνοι για την διαφύλαξη του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στην Υπηρεσία και για οποιεσδήποτε δραστηριότητες ή ενέργειες υπό τον κωδικό πρόσβασής σας, είτε ο κωδικός πρόσβασής σας είναι με την Υπηρεσία μας είτε με μια τρίτη υπηρεσία.

Συμφωνείτε να μην αποκαλύψετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως μόλις αντιληφθείτε οποιαδήποτε παραβίαση ασφάλειας ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας.


Σύνδεσμοι προς Άλλους Ιστότοπους

Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από την genderapi.io.

Η genderapi.io δεν έχει κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε τρίτων ιστότοπων ή υπηρεσιών. Αναγνωρίζετε περαιτέρω και συμφωνείτε ότι η genderapi.io δεν θα είναι υπεύθυνη ή υπόλογη, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται ή φέρεται να προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που διατίθενται σε ή μέσω οποιωνδήποτε τέτοιων ιστότοπων ή υπηρεσιών.

Σας συμβουλεύουμε έντονα να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου οποιωνδήποτε τρίτων ιστότοπων ή υπηρεσιών που επισκέπτεστε.


Τερματισμός

Μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε τον λογαριασμό σας αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό εάν παραβιάσετε τους Όρους.

Με τον τερματισμό, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία θα παύσει αμέσως. Εάν επιθυμείτε να τερματίσετε τον λογαριασμό σας, μπορείτε απλά να διακόψετε τη χρήση της Υπηρεσίας.


Περιορισμός Ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η genderapi.io, ούτε οι διευθυντές, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες, οι πράκτορες, οι προμηθευτές ή οι συνεργάτες της, δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε έμμεση, τυχαία, ειδική, επακόλουθη ή τιμωρητική ζημία, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό, της απώλειας κερδών, δεδομένων, χρήσης, καλής θέλησης ή άλλων άυλων απωλειών, που προκύπτουν από (i) την πρόσβασή σας ή τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης της Υπηρεσίας· (ii) οποιαδήποτε συμπεριφορά ή περιεχόμενο οποιουδήποτε τρίτου στην Υπηρεσία· (iii) οποιοδήποτε περιεχόμενο λαμβάνεται από την Υπηρεσία· και (iv) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αλλοίωση των μεταδόσεών σας ή περιεχομένου, είτε βασίζεται σε εγγύηση, σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία, είτε έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας είτε όχι, και ακόμη και αν ένα μέσο που αναφέρεται στο παρόν αποδειχθεί ότι έχει αποτύχει στον ουσιαστικό του σκοπό.


Αποποίηση

Η χρήση της Υπηρεσίας γίνεται με αποκλειστικά δικό σας κίνδυνο. Η Υπηρεσία παρέχεται σε βάση 'ΩΣ ΕΧΕΙ' και 'ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ'. Η Υπηρεσία παρέχεται χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης ή πορείας απόδοσης.

Η genderapi.io, οι θυγατρικές της, οι συνδεδεμένες εταιρείες της και οι δικαιοπάροχοί της δεν εγγυώνται ότι α) η Υπηρεσία θα λειτουργεί αδιάκοπα, με ασφάλεια ή θα είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη στιγμή ή τοποθεσία· β) οποιαδήποτε σφάλματα ή ελαττώματα θα διορθωθούν· γ) η Υπηρεσία είναι ελεύθερη από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία· ή δ) τα αποτελέσματα της χρήσης της Υπηρεσίας θα καλύψουν τις απαιτήσεις σας.


Εφαρμοστέο Δίκαιο

Αυτοί οι Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Βαυαρίας, Γερμανία, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.

Η αποτυχία μας να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων δεν θα θεωρείται παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα. Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων κριθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη από δικαστήριο, οι υπόλοιπες διατάξεις αυτών των Όρων θα παραμείνουν σε ισχύ. Αυτοί οι Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία μας και υπερισχύουν και αντικαθιστούν οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες που ενδεχομένως είχαμε μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία.


Αλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική μας κρίση, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Εάν μια αναθεώρηση είναι ουσιώδης, θα προσπαθήσουμε να παρέχουμε τουλάχιστον 30 ημέρες ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος των νέων όρων. Τι συνιστά ουσιώδη αλλαγή θα καθοριστεί κατά την αποκλειστική μας κρίση.

Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας μετά την έναρξη ισχύος αυτών των αναθεωρήσεων, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, παρακαλούμε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία.


Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, τις πρακτικές αυτού του ιστότοπου ή τις συναλλαγές σας με αυτόν τον ιστότοπο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο:
Gender API
https://www.genderapi.io
Ozan Soft

Ιστότοπος: https://ozansoft.com/

+90 850 305 0427
[email protected]
Tunahan Mah. Uc Sehitler Cad. Akturk Sitesi. 18 B Blok No:9 Etimesgut/Ankara/TURKEY