Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden ('Voorwaarden', 'Algemene Voorwaarden') regelen uw relatie met de website https://www.genderapi.io ('Service') die wordt beheerd door genderapi.io ('ons', 'wij', of 'onze').

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Service gebruikt.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie van en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Service.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden, kunt u geen toegang krijgen tot de Service.


Aankopen

Als u een product of dienst wilt kopen die beschikbaar is via de Service ('Aankoop'), kan u worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw Aankoop, inclusief, zonder beperking, uw creditcardnummer, de vervaldatum van uw creditcard, uw factuuradres en uw verzendinformatie.

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht heeft om een creditcard(s) of andere betaalmethode(n) te gebruiken in verband met een Aankoop; en dat (ii) de informatie die u aan ons verstrekt, waar, correct en volledig is.

Door dergelijke informatie in te dienen, verleent u ons het recht om de informatie aan derden te verstrekken voor het vergemakkelijken van de voltooiing van Aankopen.


Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

We zijn constant bezig met het bijwerken van ons aanbod van producten en diensten op de Service. De producten of diensten die beschikbaar zijn op onze Service kunnen verkeerd geprijsd, onjuist beschreven of niet beschikbaar zijn, en we kunnen vertragingen ervaren bij het bijwerken van informatie op de Service en in onze advertenties op andere websites.

We kunnen de nauwkeurigheid of volledigheid van geen enkele informatie, inclusief prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en diensten, garanderen. We behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of omissies op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.


Wedstrijden, sweepstakes en promoties

Eventuele wedstrijden, sweepstakes of andere promoties (gezamenlijk 'Promoties') die beschikbaar worden gesteld via de Service kunnen worden beheerst door regels die apart staan van deze Voorwaarden. Als u deelneemt aan een Promotie, lees dan de toepasselijke regels en ook ons Privacybeleid. Als de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Voorwaarden, zijn de Promotieregels van toepassing.


Abonnementen

Sommige delen van de Service worden gefactureerd op abonnementsbasis ('Abonnement(en)'). U wordt vooraf gefactureerd op een terugkerende en periodieke basis ('Factureringscyclus'). Factureringscycli zijn ingesteld op maandelijkse basis.

Aan het einde van elke Factureringscyclus wordt uw Abonnement automatisch verlengd onder exact dezelfde voorwaarden, tenzij u het opzegt of genderapi.io het opzegt. U kunt uw Abonnementsverlenging annuleren via uw online accountbeheerpagina of door contact op te nemen met het genderapi.io klantenserviceteam.

Een geldige betaalmethode, inclusief PayPal, is vereist om de betaling voor uw Abonnement te verwerken. U dient genderapi.io te voorzien van nauwkeurige en volledige factuurinformatie inclusief volledige naam, adres, staat, postcode, telefoonnummer en geldige betaalmethode-informatie. Door dergelijke betalingsinformatie in te dienen, machtigt u genderapi.io automatisch om alle Abonnementskosten die via uw account zijn gemaakt in rekening te brengen op dergelijke betalingsinstrumenten.

Als automatische facturering om welke reden dan ook niet plaatsvindt, zal genderapi.io een elektronische factuur uitgeven waarin staat dat u handmatig moet doorgaan, binnen een bepaalde deadline, met de volledige betaling die overeenkomt met de factureringsperiode zoals aangegeven op de factuur.


Kostenwijzigingen

genderapi.io, naar eigen goeddunken en op elk moment, kan de Abonnementsprijzen voor de Abonnementen wijzigen. Elke Abonnementsprijswijziging wordt van kracht aan het einde van de dan geldende Factureringscyclus.

genderapi.io zal u een redelijke voorafgaande kennisgeving van enige wijziging in Abonnementsprijzen geven om u de gelegenheid te geven uw Abonnement op te zeggen voordat een dergelijke wijziging van kracht wordt.

Uw voortgezet gebruik van de Service na het van kracht worden van de Abonnementsprijswijziging betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde Abonnementsprijs.


Restituties

Bepaalde restitutieverzoeken voor Abonnementen kunnen door genderapi.io van geval tot geval worden overwogen en verleend naar eigen goeddunken van genderapi.io.


Accounts

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons informatie verstrekken die nauwkeurig, volledig en actueel is op elk moment. Het niet naleven hiervan vormt een schending van de Voorwaarden, wat kan resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Service.

U bent verantwoordelijk voor het beschermen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord, ongeacht of uw wachtwoord bij onze Service of een service van derden is.

U stemt ermee in uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen zodra u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.


Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of diensten van derden die niet eigendom zijn van of beheerd worden door genderapi.io.

genderapi.io heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en stemt ermee in dat genderapi.io niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van websites of diensten van derden die u bezoekt te lezen.


Beëindiging

We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief zonder beperking als u de Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging vervalt uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Service.


Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal genderapi.io, noch zijn directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen, aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of bestraffende schade, inclusief zonder beperking, winstverlies, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, als gevolg van (i) uw toegang tot of gebruik van of het onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service; (ii) enig gedrag of inhoud van derden op de Service; (iii) enige inhoud verkregen van de Service; en (iv) ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, hetzij gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere wettelijke theorie, ongeacht of we op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als een remedie uiteengezet hierin blijkt te hebben gefaald in zijn essentiële doel.


Disclaimer

Uw gebruik van de Service is op uw eigen risico. De Service wordt geleverd op een 'AS IS' en 'AS AVAILABLE' basis. De Service wordt geleverd zonder enige vorm van garanties, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of uitvoering.

genderapi.io zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en licentiegevers garanderen niet dat a) de Service ononderbroken, veilig of beschikbaar zal zijn op een bepaald tijdstip of locatie; b) eventuele fouten of defecten zullen worden gecorrigeerd; c) de Service vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Service aan uw vereisten zullen voldoen.


Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Beieren, Duitsland, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons falen om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht door een rechtbank, blijven de resterende bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en vervangen en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk tussen ons hebben gehad met betrekking tot de Service.


Wijzigingen

We behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materieel is, zullen we proberen om ten minste 30 dagen van tevoren kennisgeving te geven voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging vormt, wordt naar ons eigen goeddunken bepaald.

Door onze Service te blijven gebruiken na het van kracht worden van deze herzieningen, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de gewijzigde voorwaarden. Als u het niet eens bent met de nieuwe voorwaarden, gebruik de Service dan niet meer.


Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, de praktijken van deze site of uw omgang met deze site, neem dan contact met ons op via:
Gender API
https://www.genderapi.io
Ozan Soft

Web: https://ozansoft.com/

+90 850 305 0427
[email protected]
Tunahan Mah. Uc Sehitler Cad. Akturk Sitesi. 18 B Blok No:9 Etimesgut/Ankara/TURKIJE