Warunki użytkowania

Te Warunki użytkowania („Warunki”, „Warunki użytkowania”) regulują relacje użytkownika z witryną https://www.genderapi.io („Usługa”) prowadzoną przez genderapi.io („nas”, „my” lub „nasze”).

Prosimy o uważne przeczytanie tych Warunków użytkowania przed skorzystaniem z Usługi.

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej są uzależnione od zaakceptowania i przestrzegania tych Warunków. Warunki te mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Korzystając z Usługi, zgadzasz się na przestrzeganie tych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Usługi.


Zakupy

Jeśli chcesz zakupić jakikolwiek produkt lub usługę dostępną za pośrednictwem Usługi („Zakup”), możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji związanych z Twoim Zakupem, w tym, bez ograniczeń, numeru karty kredytowej, daty ważności karty kredytowej, adresu rozliczeniowego oraz informacji o wysyłce.

Oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) masz prawo prawne do korzystania z jakichkolwiek kart kredytowych lub innych metod płatności w związku z jakimkolwiek Zakupem; oraz że (ii) informacje, które nam dostarczasz, są prawdziwe, poprawne i kompletne.

Podając takie informacje, przyznajesz nam prawo do udostępnienia informacji stronom trzecim w celu ułatwienia realizacji Zakupów.


Dostępność, błędy i nieścisłości

Nieustannie aktualizujemy naszą ofertę produktów i usług dostępnych w ramach Usługi. Produkty lub usługi dostępne w naszej Usłudze mogą być błędnie wycenione, opisane niepoprawnie lub niedostępne, a my możemy doświadczać opóźnień w aktualizowaniu informacji na temat Usługi oraz w naszej reklamie na innych stronach internetowych.

Nie możemy i nie gwarantujemy dokładności ani kompletności żadnych informacji, w tym cen, obrazów produktów, specyfikacji, dostępności i usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji oraz do poprawiania błędów, nieścisłości lub pominięć w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia.


Konkursy, loterie i promocje

Wszelkie konkursy, loterie lub inne promocje (łącznie „Promocje”) udostępniane za pośrednictwem Usługi mogą być regulowane przez zasady, które są odrębne od tych Warunków. Jeśli bierzesz udział w jakichkolwiek Promocjach, zapoznaj się z obowiązującymi zasadami oraz naszą Polityką prywatności. Jeśli zasady Promocji są sprzeczne z tymi Warunkami, będą obowiązywać zasady Promocji.


Subskrypcje

Niektóre części Usługi są rozliczane na podstawie subskrypcji („Subskrypcja”). Będziesz rozliczany z góry w trybie cyklicznym i okresowym („Cykl rozliczeniowy”). Cykl rozliczeniowy jest ustalany na miesięcznym podstawie.

Na koniec każdego Cyklu rozliczeniowego, Twoja Subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona na tych samych warunkach, chyba że ją anulujesz lub genderapi.io ją anuluje. Możesz anulować odnowienie Subskrypcji poprzez swoje konto online lub kontaktując się z zespołem obsługi klienta genderapi.io.

W celu przetworzenia płatności za Twoją Subskrypcję wymagane jest podanie ważnej metody płatności, w tym PayPal. Musisz dostarczyć genderapi.io dokładne i kompletne informacje rozliczeniowe, w tym pełne imię i nazwisko, adres, stan, kod pocztowy, numer telefonu oraz ważne informacje o metodzie płatności. Podając takie informacje płatnicze, automatycznie upoważniasz genderapi.io do obciążenia wszystkich opłat Subskrypcyjnych naliczonych na Twoje konto przy użyciu tych instrumentów płatniczych.

W przypadku, gdy automatyczne rozliczenie nie nastąpi z jakiegokolwiek powodu, genderapi.io wystawi elektroniczną fakturę wskazującą, że musisz ręcznie dokonać płatności w pełnej wysokości zgodnie z fakturą w określonym terminie.


Zmiany opłat

genderapi.io, według własnego uznania i w dowolnym czasie, może zmodyfikować opłaty za Subskrypcje. Jakakolwiek zmiana opłat Subskrypcyjnych wejdzie w życie na koniec bieżącego Cyklu rozliczeniowego.

genderapi.io zapewni Ci odpowiednie powiadomienie przed jakąkolwiek zmianą opłat Subskrypcyjnych, aby dać Ci możliwość zakończenia Subskrypcji przed wejściem takiej zmiany w życie.

Kontynuowanie korzystania z Usługi po wprowadzeniu zmiany opłat Subskrypcyjnych stanowi Twoją zgodę na zapłatę zmienionej kwoty opłaty Subskrypcyjnej.


Zwroty

Niektóre prośby o zwrot kosztów za Subskrypcje mogą być rozpatrywane przez genderapi.io na zasadzie indywidualnej i przyznawane według własnego uznania genderapi.io.


Konta

Tworząc konto u nas, musisz dostarczyć nam informacje, które są dokładne, kompletne i aktualne przez cały czas. Nieprzestrzeganie tego stanowi naruszenie Warunków, które może skutkować natychmiastowym zakończeniem Twojego konta na naszej Usłudze.

Jesteś odpowiedzialny za ochronę hasła, którego używasz do uzyskania dostępu do Usługi oraz za wszelkie działania lub działania podejmowane pod Twoim hasłem, niezależnie od tego, czy hasło jest u naszej Usługi, czy u usługi strony trzeciej.

Zgadzasz się nie ujawniać swojego hasła żadnej osobie trzeciej. Musisz nas natychmiast powiadomić o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu Twojego konta.


Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez genderapi.io.

genderapi.io nie ma kontroli nad, i nie bierze odpowiedzialności za, treści, polityki prywatności lub praktyki jakichkolwiek stron internetowych lub usług stron trzecich. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że genderapi.io nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem z takich treści, towarów lub usług dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami użytkowania i politykami prywatności jakichkolwiek stron internetowych lub usług stron trzecich, które odwiedzasz.


Wypowiedzenie

Możemy wypowiedzieć lub zawiesić Twoje konto natychmiast, bez wcześniejszego powiadomienia lub odpowiedzialności, z jakiegokolwiek powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli naruszysz Warunki.

Po wypowiedzeniu, Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast ustanie. Jeśli chcesz zakończyć swoje konto, możesz po prostu przestać korzystać z Usługi.


Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku genderapi.io, ani jego dyrektorzy, pracownicy, partnerzy, agenci, dostawcy lub podmioty stowarzyszone nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub karne szkody, w tym bez ograniczeń, utratę zysków, danych, użytkowania, dobrego imienia lub inne straty niematerialne, wynikające z (i) Twojego dostępu do Usługi lub korzystania z niej, lub niemożności dostępu do Usługi; (ii) jakiegokolwiek zachowania lub treści jakiejkolwiek strony trzeciej w Usłudze; (iii) jakichkolwiek treści uzyskanych z Usługi; oraz (iv) nieautoryzowanego dostępu, wykorzystania lub zmiany Twoich transmisji lub treści, niezależnie od tego, czy jest to oparte na gwarancji, umowie, deliktu (w tym zaniedbaniu) lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, niezależnie od tego, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód, a nawet jeśli środek zaradczy określony w niniejszym dokumencie zostanie uznany za niewystarczający do osiągnięcia jego zasadniczego celu.


Zrzeczenie się odpowiedzialności

Korzystasz z Usługi na własne ryzyko. Usługa jest świadczona na zasadzie „TAK JAK JEST” i „TAK JAK DOSTĘPNA”. Usługa jest świadczona bez żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym, ale nie wyłącznie, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszalności lub przebiegu realizacji.

genderapi.io jego spółki zależne, stowarzyszone i jego licencjodawcy nie gwarantują, że a) Usługa będzie działać nieprzerwanie, bezpiecznie lub będzie dostępna w określonym czasie lub lokalizacji; b) jakiekolwiek błędy lub wady zostaną poprawione; c) Usługa jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych komponentów; lub d) wyniki korzystania z Usługi spełnią Twoje wymagania.


Prawo właściwe

Warunki te będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Bawarii, Niemcy, bez względu na jego przepisy kolizyjne.

Nasze nieegzekwowanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie stanowić zrzeczenia się tych praw. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między nami w odniesieniu do naszej Usługi i zastępują oraz unieważniają wszelkie wcześniejsze porozumienia, jakie mogły istnieć między nami w odniesieniu do Usługi.


Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikowania lub zastępowania tych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się zapewnić co najmniej 30 dni powiadomienia przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego własnego uznania.

Korzystając z naszej Usługi po wprowadzeniu tych zmian, zgadzasz się na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, prosimy o zaprzestanie korzystania z Usługi.


Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Polityki prywatności, praktyk tej strony lub Twoich kontaktów z tą stroną, skontaktuj się z nami pod adresem:
Gender API
https://www.genderapi.io
Ozan Soft

Strona internetowa: https://ozansoft.com/

+90 850 305 0427
[email protected]
Tunahan Mah. Uc Sehitler Cad. Akturk Sitesi. 18 B Blok No:9 Etimesgut/Ankara/TURCJA